SN wypowie się w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego

24 lipca Sąd Najwyższy (SN) w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego (PG) wywiedzioną od wyroku oddalającego powództwo przeciwko szpitalowi oraz jednemu z ubezpieczycieli o zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych, zdecydował się wystąpić do SN z trzema pytaniami prawnymi. (więcej…)

Ustawa o wyczerpanych sumach gwarancyjnych przyjęta przez aklamację

2 sierpnia, podczas ostatniego dnia 83. posiedzenia, Senat przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Akt w wersji przesłanej z Sejmu został jednomyślnie przyjęty głosami 86 senatorów. (więcej…)

KNF będzie mogła karać zagranicznych ubezpieczycieli

24 kwietnia ruszyły konsultacje społeczne nowelizacji ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (UUO) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Nowela ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi...

Rzecznik Praw Pacjenta: Wystąpienie do Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Sądu Najwyższego z prośbą o rozstrzygnięcie, czy w razie częściowego uwzględnienia żądania powoda, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego sąd może podjąć decyzję o obciążeniu pozwanego obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów procesu, zamiast ich proporcjonalnego rozdzielenia*. W 2018 roku Rzecznik otrzymał nowe uprawnienie, przewidujące możliwość skierowania do...

Prawo: Zakład musi zrefundować 27 tys. zł za wynajem auta zastępczego

W sytuacji gdy ubezpieczyciel nie wypełnia obowiązku zapewnienia auta zastępczego, jaki wynika z odpowiedzialności ubezpieczeniowej, nie może negować kosztów wynajmu takiego auta przez poszkodowanego, o ile mieszczą się one w granicach cen średnio rynkowych – orzekł sąd w sprawie przedsiębiorcy dochodzącego roszczenia o zapłatę od firmy ubezpieczeniowej. (więcej…)