aef8f6f825b997-645-387-0-105-1914-1148
ZWROTY PROWIZJI BANKOWYCH
Uzyskaj zwrot prowizji z wcześniej spłaconego kredytu
sad-2635043_1920
ANULOWANIE DŁUGÓW
Zyskaj spokój i pozbądź się długów nakładanych przez firmy windykacyjne.
74b497a0-31cd-437a-b42a-6c8a47636c67
FIRMY WINDYKACYJNE
Odzyskaj swoje pieniądze od firm typu BEST, ULTIMO, KRUK etc.
Anulowanie długów
Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddalone powództwo i zasądzona kwota na rzecz Pana Włodzimierza.

Zwrot Prowizji
Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie z powództwa przeciwko (...)SA. W konsekwencji zasądzenie na rzecz powoda kwoty ponad 10 tysięcy złotych z tytułu zwrotu prowizji.

Zwrot Prowizji
Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie z powództwa przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej im.F.S. W konsekwencji zasądzenie na rzecz powoda kwoty ponad 7 tysięcy złotych z tytułu zwrotu prowizji
22 Sierpień, 2017
11 Styczeń, 2018
13 Lipiec, 2018
Zwrot Prowizji
Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku w sprawie z powództwa przeciwko (...)Bank S.A. W konsekwencji zasądzenie na rzecz powódki kwoty ponad 5 tysięcy złotych z tytułu zwrotu prowizji.

Firmy Windykacyjne
Postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Gdyni wydane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Anulowanie długów
Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. Oddalone powództwo i zasądzona kwota na rzecz Pana Romana.

7 Listopad, 2018
28 Listopad , 2018
30 Styczeń, 2019