• Home
  • Po 4 maja pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

Po 4 maja pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. – Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Takie rewolucyjne zmiany dla pacjentów wprowadza tzw. ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Chodzi o ustawę wprowadzającą setki zmian w ustawach z różnych dziedzin w tym także dotyczących ochrony zdrowia. Jego wprowadzenie jest konieczne z względu na to, że od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Tylko pierwsza kopia za darmo

RPP podaje, że placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Interpretacja przepisów RODO w tej kwestii nie była jasna. Rzecznik Praw Pacjenta uważał, że – zgodnie z RODO – pacjenci mają prawo do otrzymania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo. Innego zdania był Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO wskazywał, że prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym na mocy RODO prawem bezpłatnego otrzymania pierwszej kopii danych osobowych. Jeśli więcej pacjent nie wskaże, że wnioskuje o realizację prawa na gruncie RODO, to udostępnienie dokumentacji medycznej powinno się odbyć na zasadach określonych w ustawy o prawach pacjenta, czyli za odpłatnością.

– Ustawa wdrażająca RODO rozstrzyga ostatecznie, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo – podkreśla Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. – Wprowadzenie do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepisu o tym, że opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy, to bardzo ważna zmiana, która oznacza, że jeśli dokumentacja medyczna związana z historią leczenia pacjenta ma nawet kilkadziesiąt lub kilkaset stron, to szpital na wniosek pacjenta musi ją wydać w całości za darmo.

Źródło:https://www.prawo.pl/zdrowie/po-4-maja-2019-r-pierwsza-kopia-dokumentacji-medycznej-za-darmo,402423.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR1T44PDnyJ-WkTTiEetaHbaRNyjWpHZbV3SBAhkmV-F7EpRuTvggeeQysI

Zostaw komentarz do wpisu