20 kwietnia, 2020 0 Komentarzy

Jeżeli pobierasz zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, kończy ci się orzecznie o stopniu niepłenosprawności. Ministerstwo wystosowało oficjalne pismo w jaki sposób będą załatwiane wszystkie sprawy z tym związane. NAJWAŻNIEJSZE: Zasiłki są i będą

6 lutego, 2020 0 Komentarzy

Wszystko przez skargę wniesioną przez mBank do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronniczość sędziego prowadzącego sprawę. Zdaniem ekspertów to typowa gra na zwłokę. (więcej…)

5 lutego, 2020 0 Komentarzy

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111 mln zł w IV kw. 2019 roku wobec 156 mln zł rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln

1 lutego, 2020 0 Komentarzy

Gdyby inne sądy orzekały tak jak białostocki, banki nie uzyskałyby opłaty za pożyczenie pieniędzy. Być może nawet utraciłyby je z powodu przedawnienia. „Rzeczpospolita" dotarła do uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku oddalającego roszczenie banku

26 stycznia, 2020 0 Komentarzy

Santander Bank Polska wyraźnie zwiększył rezerwy prawne ze względu na hipoteki frankowe. Urosły też, co jednak było już zapowiedziane, rezerwy także na zwrot prowizji za kredyty konsumpcyjne. (więcej…)

23 stycznia, 2020 0 Komentarzy

Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowił zadać pięć pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Efekt: kredytobiorcy mogą znacznie dłużej poczekać na wyroki (więcej…)

21 stycznia, 2020 0 Komentarzy

mBank utworzył w IV kwartale 2019 r. 293 mln zł rezerwy na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych, indeksowanych kursem CHF. (więcej…)

21 stycznia, 2020 0 Komentarzy

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium dot. ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie w błąd frankowiczów ws. klauzul niedozwolonych, poinformował Urząd na Twitterze. (więcej…)

21 stycznia, 2020 0 Komentarzy

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. ws. rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji za udzielenie kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem (tzw.

9 stycznia, 2020 0 Komentarzy

Nawet lekka niepełnosprawność żony może sprawić, że świadczenie pielęgnacyjne na jej męża dostanie inny członek rodziny. Kobieta ubiegała się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego po rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym ojcem. Odmówiono