• Home
  • Ustawa o wyczerpanych sumach gwarancyjnych przyjęta przez aklamację

Ustawa o wyczerpanych sumach gwarancyjnych przyjęta przez aklamację

17 sierpnia, 2019 Redakcja 0 Komentarzy

2 sierpnia, podczas ostatniego dnia 83. posiedzenia, Senat przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Akt w wersji przesłanej z Sejmu został jednomyślnie przyjęty głosami 86 senatorów.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 roku przewiduje, że poszkodowanemu z OC ppm. lub OC rolników przysługuje roszczenie o wypłatę renty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości ustalonej na dzień zgłoszenia roszczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany do jej wypłaty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie ubezpieczenia. Roszczenia o wypłatę renty przysługują za okresy po dniu wejścia w życie ustawy. Poszkodowany zgłasza roszczenie o rentę do UFG za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokojenia roszczeń. Jeśli to zobowiązanie dotyczyło Funduszu lub nieistniejącego już ubezpieczyciela, wówczas roszczenie jest zgłaszane bezpośrednio do UFG. Zakład otrzymujący zgłoszenie przekazuje je do Funduszu w ciągu maksymalnie 30 dni, wraz z informacją o wszystkich zaspokojonych do tej pory roszczeniach z tej umowy oraz aktami szkody. Ten zaś wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody bądź decyzji sądu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Akt ma wejść w życie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.

Źródło: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69658:senat-ustawa-o-wyczerpanych-sumach-gwarancyjnych-przyjta-przez-aklamacj&catid=100&Itemid=103

Zostaw komentarz do wpisu