• Home
  • Ubea.pl: Uchwała Sądu Najwyższego może spowodować wzrost składek w OC

Ubea.pl: Uchwała Sądu Najwyższego może spowodować wzrost składek w OC

Niedawno Rzecznik Finansowy zapytał Sąd Najwyższy o to, czy zakłady ubezpieczeń powinny wypłacać osobom bliskim zajmującym się ofiarami wypadków drogowych odszkodowania będące ekwiwalentem pracy takich opiekunów. Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeśli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów ciężko poszkodowanych, to ubezpieczycieli będzie czekał kolejny wzrost kosztów związanych z OC.

Zdaniem ekspertów porównywarki trudno kategorycznie stwierdzić, jakie stanowisko zajmie Sąd Najwyższy, ale w jego dotychczasowe orzecznictwo sugeruje, że istnieją duże szanse na uchwałę korzystną dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach. Ubea.pl wskazuje, że aktualna kwestia rekompensat dla opiekunów w dużej mierze przypomina sprawę ocenianą przez SN w marcu 2018 r. – Wtedy SN zajął stanowisko korzystne dla rodzin ofiar wypadków i uznał, że przysługuje im zadośćuczynienie za krzywdę związaną z brakiem normalnego kontaktu (patrz: uchwały Sądu Najwyższego III CZP 36/17, III CZP 69/17 i III CZP 60/17). Mowa o sytuacjach, które mają miejsce wtedy, gdy osoba poszkodowana w wypadku drogowym znajduje się w stanie terminalnym lub wegetatywnym, a jej bliscy nie mogą z nią utrzymywać normalnej więzi rodzinnej – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie będzie oznaczał kolejne obciążenie finansowe dla ubezpieczycieli. Będzie ono dotyczyło nie tylko konsekwencji niedawnych wypadków. Mogą się pojawić również znacznie starsze roszczenia. – Warto przypomnieć, że termin przedawnienia roszczeń związanych z przestępstwem (w tym również popełnionym na drodze) aktualnie wynosi aż dwadzieścia lat. Typowy dla większości szkód likwidowanych przy pomocy OC trzyletni termin przedawnienia również stwarza dla ubezpieczycieli ryzyko napływu dodatkowych roszczeń związanych z opieką nad bliskimi – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Źródło: http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69177:ubeapl-uchwaa-sdu-najwyszego-moe-spowodowa-wzrost-skadek-w-oc&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

Zostaw komentarz do wpisu