• Home
  • Santander skokowo zwiększył rezerwy frankowe

Santander skokowo zwiększył rezerwy frankowe

26 stycznia, 2020 Redakcja 0 Komentarzy

Santander Bank Polska wyraźnie zwiększył rezerwy prawne ze względu na hipoteki frankowe. Urosły też, co jednak było już zapowiedziane, rezerwy także na zwrot prowizji za kredyty konsumpcyjne.

Santander Bank Polska zdecydował dzisiaj o zawiązaniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz na zwroty części prowizji pobranych przy udzieleniu kredytów konsumpcyjnych (spłaconych przed terminem). To efekt wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiednio z września 2019 r. i października 2019 r. Łączny wpływ tych rezerw na skonsolidowany wynik brutto IV kwartału wynosi 357 mln zł. Netto może to zatem być 290 mln zł, czyli sporo, bo stanowić to może blisko połowę kwartalnego wyniku w sytuacji, gdyby tego obciążenia nie było (w ostatnich dwóch kwartałach Santander miał po około 600 mln zł zysku netto).

Z tego rezerwa na ryzyko prawne związana z portfelem frankowym wyniosła łącznie 173 mln zł brutto (obciąży pozostałe koszty operacyjne), z czego 149 mln zł przypada na bank a 24 mln zł na Santander Consumer Bank. Rezerwa na zwrot części prowizji wynosi 184 mln zł brutto, w tym 46 mln zł pomniejszy wynik odsetkowy banku (kolejne 9 mln zł obciążą pozostałe koszty operacyjne). W SCB będzie to odpowiednio 55 mln zł i 74 mln zł. Zarząd zapowiadał w listopadzie, że wstępny szacunkowy wpływ na wynik finansowy łącznie, razem z IV kwartałem, może wynieść 100-150 mln zł. Okazał się zatem nieco wyższy.

Jednak szczególnie interesująca jest rezerwa na hipoteki frankowe. Do tej pory pokrycie rezerwami tych kredytów w sektorze, w tym w Santanderze, było znikome. Ten drugi co do wielkości bank w Polsce miał na koniec września takie rezerwy warte 76 mln zł (przez kwartał urosła tylko o 5 mln zł), co stanowiło ledwie 0,7 proc. wartości portfela brutto jego kredytów frankowych (10,4 mld zł). Nowa rezerwa na franki rzędu 173 mln zł oznacza, że pokrycie rezerwami wzrosło o 1,66 pkt proc. (bazując na wartości portfela z końca września). Gdyby takie podejście zastosował cały sektor, musiałby zawiązać dodatkowe rezerwy o wartości 1,5 mld zł brutto. Zatem obciążyłoby to zysk netto sektora w IV kwartale o około 1,22 mld zł, co stanowi jedną trzecią oczekiwanego zarobku w tym okresie w scenariuszu braku takiego obciążenia.

Źródło:https://www.parkiet.com/Banki/301079844-Santander-skokowo-zwiekszyl-rezerwy-frankowe.html?fbclid=IwAR2QsFxgPCGkUwibTjHZuldw0-FKQWWOtGk8HV0l6qODXliBH8UjGa3Y3Ok

Zostaw komentarz do wpisu