• Home
  • Wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie

Praca rolnika wiąże się z użytkowaniem sprzętu rolniczego oraz pracy ze zwierzętami. Zdarza się, że na skutek pracy następuje wypadek niosący szkodę na mieniu bądź uszczerbek na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie jednak nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc nietrzeźwym sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat materialnych bądź zdrowotnych.

Prowadzimy sprawy na drodze postępowania przed sądowego jak i reprezentujemy poszkodowanych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych w sądach. Działamy według zasady „no win no fee” tzn. najpierw Twoje Odszkodowanie a później procentowe honorarium od wygranej kwoty.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, zaliczek itp. Dotychczas zaufało nam ponad 4 tysiące klientów, uzyskaliśmy dla klientów kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań, a roszczenia naszych klientów opiewają na kwotę ponad 50 milionów złotych.