Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, które zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z realizacją poleceń służbowych lub innych czynności świadczonych na rzecz pracodawcy. Odszkodowanie za wypadek w pracy obejmuje, również czas kiedy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy, lecz znajduje się pomiędzy firmą, a miejscem w którym wykonuje polecenia służbowe.

Kancelaria VESTRA pomaga uzyskać:

-zadośćuczynienie za poniesione straty fizyczne i psychiczne

-zwrot kosztów poniesionych na leczenie

Prowadzimy sprawy na drodze postępowania przed sądowego jak i reprezentujemy poszkodowanych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych w sądach. Działamy według zasady „no win no fee” tzn. najpierw Twoje Odszkodowanie a później procentowe honorarium od wygranej kwoty.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, zaliczek itp. Dotychczas zaufało nam ponad 4 tysiące klientów, uzyskaliśmy dla klientów kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań, a roszczenia naszych klientów opiewają na kwotę ponad 50 milionów złotych.