• Home
  • Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania komunikacyjne

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Nawet jeżeli częściowo wina za zdarzenie spoczywa na Tobie, wciąż masz prawo do odszkodowania. 

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że prawo do odszkodowania powypadkowego przysługuje osobie poszkodowanej nawet wtedy, gdy nie miała ona zapiętych pasów bezpieczeństwa bądź założonego kasku. Prawo do rekompensaty przysługuje każdemu, kto nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Najistotniejszym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę jest tutaj ponoszenie wyłącznej winy.

 

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

  • Każdej osobie poszkodowanej w wypadku, za wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.).
  • Rodzinie poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć.
  • Poszkodowanemu również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC (wówczas o rekompensatę należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprzed lat

Termin ogólny przedawnienia w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze wynosi trzy lata . Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po upływie pewnego czasu od samego zdarzenia. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu zdiagnozowania uszczerbku. Podobnie w przypadku, w którym dopiero po czasie poszkodowany pozna tożsamość nieznanego w chwili wypadku sprawcy. Ponadto, jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Osoba poszkodowana może domagać się następujących roszczeń:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renty (uzupełniającej, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby),
  • zwrotu utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności).

Rodzina poszkodowanego, który poniósł śmierć, może walczyć o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jeżeli masz pytania odnośnie tej usługi skontaktuj się z naszym departamentem odszkodowań i umów się na bezpłatną i niezobowiązującą analizę Twojej sprawy.