• Home
  • Pomoc Frankowiczom

Pomoc Frankowiczom

Odzyskamy dla ciebie nadpłacone raty kredytu we frankach. Ukształtowała się bardzo korzystna droga orzecznictwa głównie dzięki Wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Października 2019 roku. Dzięki temu banki przegrywają w sądach. W konsekwencji jesteśmy w stanie odzyskać nadpłacone na rzecz banku kwoty.

Pamiętaj, że na kwotę pieniędzy do odzyskania wpływ ma suma wszystkich dotychczas zapłaconych rat. Im więcej lat spłacasz swój kredyt, tym większą kwotę możesz odzyskać!

W imieniu naszych Klientów walczymy przede wszystkim o:

Zwrot od banku nadpłaconych przez Kredytobiorcę kwot oraz zmniejszenie salda zadłużenia.

Ustalenie, że określone postanowienia umowy kredytu stanowią klauzule abuzywne, a tym samym nie obowiązują.