Odzyskamy dla ciebie nadpłacone raty kredytu we frankach. Ukształtowała się bardzo korzystna droga orzecznictwa. Dzięki temu banki przegrywają w sądach. W konsekwencji jesteśmy w stanie odzyskać nadpłacone na rzecz banku kwoty.

Pamiętaj, że na kwotę pieniędzy do odzyskania wpływ ma suma wszystkich dotychczas zapłaconych rat. Im więcej lat spłacasz swój kredyt, tym większą kwotę możesz odzyskać!

W imieniu naszych Klientów walczymy przede wszystkim o:

Zwrot od banku nadpłaconych przez Kredytobiorcę kwot oraz zmniejszenie salda zadłużenia.

Ustalenie, że określone postanowienia umowy kredytu stanowią klauzule abuzywne, a tym samym nie obowiązują.

Działamy według zasady „no win no fee” tzn. najpierw Twoje Odszkodowanie a później procentowe honorarium od wygranej kwoty. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, zaliczek itp. Dotychczas zaufało nam ponad 4 tysiące klientów, uzyskaliśmy dla klientów kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań, a roszczenia naszych klientów opiewają na kwotę ponad 50 milionów złotych.