• Home
  • Odzyskiwanie świadczeń z ZUS i OFE

Odzyskiwanie świadczeń z ZUS i OFE

Środki zgromadzone na rachunku OFE oraz subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu, co oznacza, że mogą być wypłacone osobie uposażonej lub wchodzić w skład spadku w razie śmierci.

Niewiele osób wie, że pieniądze zgromadzone przez płatnika w ramach drugiego filaru, tzw. OFE podlegają dziedziczeniu. Powszechne Towarzystwa Emerytalne na chwilę obecną nie mają obowiązku informować spadkobierców o tej możliwości, choć czasami starają się to zrobić.

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, by można było starać się o zwrot pieniędzy zgromadzonych na drugim filarze. Zmarły ubezpieczony:

nie mógł mieć przyznanej emerytury,

musiał mieć odłożone pieniądze na OFE – a więc urodzić się po 1968 roku lub wcześniej, pod warunkiem, że zdecydowały się przystąpić do drugiego filaru,

musiał mieć ukończone 30 lat.

Towarzystwa Emerytalne nie zawsze mają możliwość otrzymania informacji o śmierci ubezpieczonego, stąd nawet nie zawsze mogą poinformować spadkobierców o ewentualnym spadku. Dlatego dobrze jest samemu zainteresować się o odzyskanie pieniędzy z OFE. Sytuacja może zmienić się od grudnia tego roku, kiedy w życie wchodzi branżowa samoregulacja w zakresie dobrych praktyk. Kto może się starać o zwrot pieniędzy? Według kolejności:

małżonek,

uposażony,

pozostali spadkobiercy.

Prowadzimy sprawy na drodze postępowania przed sądowego jak i reprezentujemy poszkodowanych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych w sądach. Działamy według zasady „no win no fee” tzn. najpierw Twoje Odszkodowanie a później procentowe honorarium od wygranej kwoty.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, zaliczek itp. Dotychczas zaufało nam ponad 4 tysiące klientów, uzyskaliśmy dla klientów kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań, a roszczenia naszych klientów opiewają na kwotę ponad 50 milionów złotych.